ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Individualizing FSH dose for assisted reproduction using a novel algorithm: the CONSORT study

Olivennes F, Howles CM, Borini A, Germond M, Trew G, Wikland M,

Zegers-Hochschild F, Saunders H, Alam V; CONSORT study group.

Reprod Biomed Online. 2009 Feb;18(2):195-204.

Activation of p38MAPK contributes to expanded polyglutamine-induced cytotoxicity

Tsirigotis M , Baldwin RM, Tang MY, Lorimer IA, Gray DA.

PLoS One. 2008 May 7;3(5):e2130.

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Tsirigotis M , Mastrominas M., Prapas I., Tarlatzis B.C., E.N. Hung Yu, and others..

Toxicology 18 (5): 715, July 2004.

Protective effects of mutant ubiquitin in transgenic mice

Gray DA, Tsirigotis M, Brun J, Tang M, Zhang M, Beyers M, Woulfe J.

Ann N Y Acad Sci. 2004 Jun;1019:215-8.

Ubiquitin, proteasomes, and the aging brain

Gray DA, Tsirigotis M, Woulfe J.

Sci Aging Knowledge Environ. 2003 Aug 27;2003(34):RE6.

Experience with the use of letrozole in patients with a history of poor ovarian response in previous assisted reproductive cycle

Tsirigotis M ., Prapas G., Pistofidis G., Tika M. et al.

Hum Reprod (2002) 17:Abstract 34


Microdose analogue protocol: a protocol of all?

Tsirigotis M, Pistofidis G, Gregorakis S, and Pelekanos M. Akeso Fertility

Hum. Reprod (2002) 17 (suppl I): 1 doi:1093/humrep/17.suppl_1.1


Analysis of ubiquitination in vivo using a transgenic mouse model

Tsirigotis M , Thurig S, Dubé M, Vanderhyden BC, Zhang M, Gray DA.

Biotechniques. 2001 Jul;31(1):120-6, 128, 130.