ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Υπάρχουν δυο βασικές μέθοδοι γονιμοποίησης, η απλή εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και η κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI).

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του σπέρματος.

IVF:

Η συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται όταν όλοι οι παράμετροι του σπέρματος είναι φυσιολογικοί. Τα ωάρια μετά την ωοληψία επωάζονται σε θερμοκρασία 37°C και 5% διοξείδιο του άνθρακα για 2-4 ώρες και μετά τοποθετούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό σπερματοζωαρίων σε κάθε τρυβλίο καλλιέργειας. Κατά την απλή μέθοδο IVF δεν πραγματοποιείται καμία ιδιαίτερη επέμβαση. Τα σπερματοζωάρια διαβρώνουν τα εξωτερικά κύτταρα του ωαρίου και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί.

ICSI:

Η μικρογονιμοποίηση εφαρμόζεται κυρίως για την θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, δηλαδή σε περιπτώσεις ολιγοσπερμίας, ασθενοσπερμίας, τερατοζωοσπερμίας). Κατά την διαδικασία της ICSI, o εμβρυολόγος επιλέγει ένα μορφολογικά ομαλό σπερματοζωάριο και με μια βελόνα μικρογονομοποίησης τοποθετεί το σπερματοζωάριο μέσα στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις που η γυναίκα παράγει πολύ μικρό αριθμό ωαρίων επιλέγουμε την μέθοδο της ICSI για γονιμοποίηση, με σκοπό να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εμβρύων για την εμβρυομεταφορά.

Οδηγίες

Αλήθειες και μύθοι

Ένα μεγάλο πια ποσοστό γυναικών στις μέρες μας καταλήγει σε εξωσωματική στο φυσικό κύκλο ( natural cycle IVF) λόγω:


 1. Προχωρημένης ηλικίας ( μείωση αποθεμάτων σε ωάρια ) 
 2. Αδυναμίας ανταπόκρισης στην φαρμακευτική αγωγή
 3. Προσδοκίας για ποιοτικότερα ωάρια
 4. Αποτυχημένων IVF
 5. Επιθυμίας αποφυγής φαρμάκων λόγω φοβίας για αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα όργανα όπως οι μαστοί και οι ωοθήκες
 6. Ιστορικού κακοήθειας

Με τις 2 πρώτες αιτίες να είναι οι πιο συνηθισμένες.


Ωστόσο η χρησιμοποίηση του 1 ωαρίου του φυσικού κύκλου, έχει τελικά κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα;

Αναλύσαμε λοιπόν τα δεδομένα 50 ασθενών που ανήκαν στις 2 αυτές κατηγορίες που πραγματοποίησαν συνολικά 190 κύκλους (3.8 κύκλοι/ασθενή), με τα εξής αποτελέσματα:

 • 190 φυσικοί κύκλοι
 • 28 πρόωρες ωορρηξίες
 • 19 ανώριμο ωάριο
 • 8 ανώμαλο/σπασμένο ωάριο
 • 135 ώριμο ωάριο για γονιμοποίηση

 • 120 ωάρια γονιμοποιήθηκαν
 • 105 έμβρυα μεταφέρθηκαν στους 50 ασθενείς (2.1 έμβρυα ανά ασθενή)
 • 8 γυναίκες έμειναν έγκυες (16%) και μόλις
 • 5 γυναίκες γέννησαν (10%)

Θα πρέπει λοιπόν οι ασθενείς που καταφεύγουν στην τεχνική αυτή να γνωρίζουν ότι μπορεί η αποφυγή των φαρμάκων και το σχετικά χαμηλό κόστος να αποτελούν πλεονεκτήματα αλλά οι πολλές προσπάθειες (4± κύκλοι θεραπείας) και τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν πριν την τελική απόφαση.

Στην περίπτωση αυτή η ψυχολογική αλλά και η οικονομική επιβάρυνση της αποτυχίας μπορεί να αποβούν αρνητικοί παράγοντες στην έγκαιρη λήψη εναλλακτικών αποφάσεων όπως η δώριση ωαρίων!