ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Εμβρυομεταφορά

Η εμβρυομεταφορά γίνεται την δεύτερη, τρίτη ή πέμπτη ημέρα μετά την ωοληψία. Βάσει του ρυθμού ανάπτυξης τους και της μορφολογίας τους, επιλέγονται τα καλύτερα έμβρυα και μεταφέρονται στον πυθμένα της μήτρας με την βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα. Ο αριθμός των εμβρύων που θα μεταφερθούν αποφασίζεται ανάλογα με την ηλικία, την ποιότητα των εμβρύων και το ιατρικό ιστορικό της γυναίκας.

Σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 40 ετών ο νόμος επιτρέπει να μεταφέρουμε έως και τρία έμβρυα, ενώ σε γυναίκες πάνω από 40 ετών επιτρέπεται η μεταφορά έως και τεσσάρων εμβρύων. Η εμβρυομεταφορά είναι μια ανώδυνη διαδικασία, μοιάζει με το τεστ Παπανικολάου και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Μετά την εμβρυομεταφορά η γυναίκα ξεκουράζεται για λίγη ώρα στην αίθουσα ανάνηψης και συνιστάται να περιορίσει της δραστηριότητες της για το υπόλοιπο της ημέρας.

Επιλογή ημέρας εμβρυομεταφοράς

Η επιλογή για την ημέρα της εμβρυομεταφοράς θα πρέπει να γίνεται ύστερα από αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που περιλαμβάνουν τόσο το κλινικό όσο και το εμβρυολογικό κομμάτι.
Συνήθως τα έμβρυα μεταφέρονται την δεύτερη ή τρίτη ημέρα της προεμφυτευτικής ανάπτυξης. Η μεταφορά σε στάδιο βλαστοκύστης (δηλαδή την πέμπτη ημέρα της ζωής τους) επιλέγεται συνήθως:


  • Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες με εμβρυομεταφορά δεύτερης ή τρίτης ημέρας
  • Όταν υπάρχουν αρκετά καλά ποιοτικά έμβρυα την δεύτερη ή τρίτη ημέρα και είναι δύσκολο για τον εμβρυολόγο να επιλέξει τα καλύτερα για την εμβρυομεταφορά
  • Χρησιμοποιείται για την αποφυγή πολύδυμων κυήσεων

Το βασικό πλεονέκτημα της εμβρυομεταφοράς σε στάδιο βλαστοκύστης είναι ότι έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Αφήνοντας τα έμβρυα να εξελιχθούν στο εργαστήριο είναι πιο εύκολο για τους εμβρυολόγους να επιλέξουν τα ποιοτικά καλύτερα έμβρυα που έχει προχωρήσει η ανάπτυξη τους, δηλαδή έχουν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, για την εμβρυομεταφορά.

Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι περίπου το 50% των εμβρύων που δημιουργούνται στο εργαστήριο δεν φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης. Έτσι όταν έχουμε μικρό αριθμό εμβρύων υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει εμβρυομεταφορά, αν κανένα από τα έμβρυα δεν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Και γενικά υπάρχει ένα αναπάντητο ερώτημα για το ότι μήπως αν τα έμβρυα μεταφέρονταν πιο γρήγορα στην μήτρα που είναι το φυσικό τους περιβάλλον (δηλαδή την δεύτερη ή την τρίτη ημέρα της ζωής τους) θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλύτερα;