ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του σπέρματος μέσα στην μήτρα της γυναίκας. Ο στόχος της σπερματέγχυσης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που φτάνουν στις σάλπιγγες και συνεπώς να αυξήσει την πιθανότητα της γονιμοποίησης.

Το δείγμα σπέρματος υφίσταται επεξεργασία και ενεργοποίηση στο εργαστήριο και στην συνέχεια το ενεργοποιημένο σπέρμα μεταφέρεται στην κοιλότητα της μήτρας με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα σπερματέγχυσης. Αυτή η διαδικασία σε συνδυασμό με την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας αυξάνει περαιτέρω την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης.

Η σπερματέγχυση μπορεί να επιλεγεί ως θεραπεία γονιμότητας στις παρακάτω περιπτώσεις:


  • Ανεξήγητη υπογονιμότητα. Όταν το σπέρμα είναι αρκετά καλό και οι σάλπιγγες διαβατές
  • Σε γυναίκες που δεν κάνουν ωορρηξία και χρειάζονται διέγερση των ωοθηκών και πρόκληση ωορρηξίας
  • Ανωμαλία του τραχήλου, πχ. ανεπάρκεια τραχηλικής βλέννας
  • Σεξουαλική δυσλειτουργία
  • Όταν η γονιμοποίηση γίνεται με σπέρμα δότη

Γενικά η θεραπεία της σπερματέγχυσης εφαρμόζεται σε περιορισμένα επιλεγμένα περιστατικά γιατί η ποσοστά επιτυχίας της είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση.