ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Συλλογή σπέρματος

Το δείγμα σπέρματος λαμβάνεται μετά από αποχή 2-5 ημερών. Ο καλύτερος τρόπος συλλογής του σπέρματος είναι ο αυνανισμός. Το δείγμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη) και διατηρείται σε θερμοκρασία 37°C. Η ανάλυση του σπέρματος σε περίπτωση λήψης του εκτός εργαστηρίου θα πρέπει να γίνει εντός μιας ώρας από την εκσπερμάτιση γιατί κάποιοι παράγοντες όπως η κινητικότητα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.