ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Προεμφυτευτική ανάπτυξη

Η ανάπτυξη του εμβρύου ξεκινάει μερικές ώρες μετά την γονιμοποίηση του ωαρίου. Τυπικά η πρώτη διαίρεση επέρχεται περίπου 16 ώρες μετά την γονιμοποίηση. Το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγώτης) διαιρείται σε 2 θυγατρικά κύτταρα που ονομάζονται βλαστομερίδια. Την δεύτερη ημέρα της ζωής του το έμβρυο φυσιολογικά απαρτίζεται από δυο έως τέσσερα κύτταρα, ενώ την τρίτη ημέρα της ζωής του αποτελείται από πέντε έως και οκτώ κύτταρα.

Το κυτταρικό στάδιο του εμβρύου ακολουθείται από το στάδιο του μοριδίου. Σε αυτό το στάδιο, το έμβρυο αποτελείται από περίπου δεκαέξι έως τριάντα- δυο κύτταρα τα οποία σχηματίζουν μια συμπαγή μάζα. Το έμβρυο φτάνει στο στάδιο του μοριδίου την τέταρτη ημέρα της ανάπτυξής του.

Την πέμπτη ημέρα της προεμφυτευτικής ανάπτυξης, το έμβρυο φτάνει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Στο στάδιο της βλαστοκύστης το έμβρυο αποτελείται από εξήντα έως και εκατόν-είκοσι κύτταρα, τα οποία σχηματίζουν δυο ξεχωριστές ομάδες κυττάρων. Μια εξωτερική στοιβάδα κυττάρων από την οποία θα σχηματιστεί ο πλακούντας και μια εσωκυτταρική μάζα από την οποία θα σχηματιστεί το κυρίως έμβρυο.

proemfiteutiki anaptuxh