ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Experience

As a result, treatment is based on an extensive medical history, physical conditions, diagnosis, age, duration of infertility and personal problems. The range of therapeutic approaches include ovulation induction, contact the appropriate time (TSI), intrauterine insemination (IUI), in vitro fertilization (IVF), ICSI (ICSI), preimplantation screening for disease gene (PGD) or chromosome damage (PGS), assisted hatching (LAH), culture and transfer of embryos at the blastocyst stage, and freezing of semen, eggs, and embryos.


Also, we offer more advanced services, such as:


  • egg freezing by vitrification (Vitrification) (see more in overtime fertility)
  • IMSI: computerited tiny selection of sperm for ICSI
  • TIME-LAPSE: computerized monitoring of embryo development for better selection and higher success rates.
  • Donated oocytes with success rates ≥ 60%.
  • clinical failures or miscarriages IVF / ET. (≥ 3 failed IVF attempts or miscarriages)