ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

AKESO IVF centre

The boutique IVF centre of Athens-Greece

Situated in central Athens, close to all public transport means, in an autonomous building with all amenities, AKESO IVF centre offers a wide range of medical in the field of assisted reproduction for >20 years, including:

 • IVF/ICSI.
 • Oocyte donation.
 • Embryo (oocyte & sperm) donation.
 • Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for genetic diseases and testing for aneuploidies (PGT-A) in older women.
 • Oocyte (egg) freezing for medical & social reasons &
 • Cryopreservation of gonadal tissue.

Why AKESO?

 • Boutique private environment.
 • Individualised treatment & personal care.
 • High quality standards in all laboratory techniques under strict rules of ethics and medical legislation.
 • Experienced and renowned physicians.
 • High success rates &
 • Possibly the highest Live Birth (LBR) in IVF oocyte (egg) donation in Greece.

AKESO

 DSC7726 jpec min min

 DSC7729 jpec min min

 DSC7775 jpec min min

 DSC7718 jpec min min

Philomama

philomama